Marketing consult service

ให้คำปรึกษาในการสร้างแบรนด์ ลงโฆษณา และ review จัดหาทีมงานยิงแอทโฆษณาให้ลูกค้า วางโครงสร้างราคาก่อนขาย และยังให้คำแนะนำในารขาายเข้าห้างสรรพสินค้า 7-11 และ Beauty store ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

และทางบริษัทยังมีการสส่งเสริมในด้านการให้ความรู้กับเจ้าของแบรนด์ในด้านต่าง ทั้ง Line OA , การขายผ่าน Shppee ,Lazada พร้อมทั้งยังเป็ตัวกลางในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษากับลูกค้าในการทำการตลาดออนไลน์ แบบครบวงจร ฉนั้นลูกค้าที่ตัดสินใจผลิตครีม ผลิตอาหารเสริมกับ พิมพ์พิชชา สบายใจได้ว่าเราจะยืนเคียงข้างคุณเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่นิยมในตลาด