การตั้งราคาขายเครื่องสำอาง ครีม เซรั่ม และ อื่นๆ

การตั้งราคาขายเครื่องสำอาง คือหัวใจสำคัญและเป็นสิ่งที่เจ้าของแบรนด์ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก 

เครื่องสำอางมาตรฐานคุณภาพตามราคา สามารถกำหนดราคาเพื่อเอื้อกับโครงสร้างราคาในการวางโครงสร้างราคาต้นทุนเพื่อเตรียมขาย หลักการสำคัญในการเตรียมสร้างแบรนด์ คือการวางโครงสร้างราคาให้เหมาะกับกลุ่มเป้ามาย เช่น ต้องการต้นทุนราคา 100บาท / ชิ้น เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ตรงนี้คือส่วนแรกที่นักลงทุนควรคำนึงถึง สูตรคำนวต้นทุน คือ ราคาต้นทุนควรอยู่ที่ 25% ของราคาขาย หรือ ราคาต้นทุน x 4 เพื่อให้ได้ ราคาขายที่เผื่อสำหรับระบบตัวแทน ค่า การตลาด Marketing ตรงนี้คือหัวใจสำคัญของการวางโครงสร้างราคาทุนต้นครีม 

 
ตัวอย่าง ต้องการขาย ครีมราคา 390 บาท ราคาต้นทุน ไม่ควรเกิน 97.5 บาท หมายถึง ต้นทุนไม่เกิน 25% ของราคาขาย 

การผลิตครีมลูกค้าสามารถเลือกกำหนดราคาครีมได้ หาก เลือกครีมที่มีคุณภาพดีเกิน ต้นทุนที่แนะนำ สิ่งที่จะตามมาคือ ไม่คุ้มค่าโฆษณา ไม่คุ้มค่ายิงAds ไม่คุ้มค่าการตลาด ไม่สามารถจัดโครงสร้างราคาให้ตัวแทนไได้ ดังนั้น สินค้า ต้องตอบโจทย์กับราคาและกลุ่มเป้าหมาย