สาระความรู้

ในการก่อนจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควรศึกษาข้อมูลด้านผลตภัณฑ์ให้ดีก่อนการตัดสินใจซื้อ เพื่อจะได้ไม่หลงเชื่อในคำ "โฆษณา" โดยขาดความรู้ควาเข้าใจในตัวผลตภัณฑ์ ข้อมูลในเรื่องของสารสกัดแต่ละตัวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ ผู้บริโภคจะมีความรู้แล้วยังสามารถสังเกตุได้อีกว่า ทานตัวไหนไปแล้วเกิดอาการแพ้ แน่นอนว่า คุณประโยชน์ของสารสกัดอย่างเดียวอาจไม่บ่งชี้ว่า สารตัวเดียวกันในผลิตภัณฑ์ตัวอื่นดีหรือไม่ดี หรือเหมือนหรือแตกแต่าง เนื่องจากสารสกัดเหล่านั้นมีหลายเกรด หลายราคา บางครั้งสารชนิดเดียวดัน อาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันก็เป็นได้ หรือสารชนิดเดียวกันอาจให้คุณประโยชน์ที่แตกต่างกันก็เป็นได้ทั้งนั้น หรือ สารสกัดชนิดเดียวกันอาจมาจากคนละแหล่งวัตถุดิบก็อาจเป็นไปได้เช่นกัน
ผู้บริโภคยุคใหม่ควรหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซ้อ เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีตอบโจทย์ และคุ้มค่าต่อการจ่ายเงิน